صفحه اصلی

انواع پاسپارتو

رنگ های پاسپارتو

انواع قابهای استاندارد

انواع گوشه قاب

تک پنجره ای

دو پنجره ای

سه پنجره ای

چهار پنچره ای

پنج پنچره ای

نه پنچره ای

  • این پاسپارتوها می توانند به صورت افقی یا عمودی مورد استفاده قرار گیرند.

  • پاسپارتوهایی که در زیر مشاهده می نمایید دارای یک پنجره هستند.

  • پاسپارتوها تماما با استفاده از مقواهای هلندی تهیه می شوند.

  • ارائه پاسپارتو در رنگ های متنوع .

دو - 1 دو - 2 دو - 3
دو - 4 دو - 5 دو - 6
دو - 7 دو - 8 دو - 9
دو - 10 دو - 11 دو - 12
دو - 13 دو - 14 دو - 15
دو - 16 دو - 17 دو - 18
 

ورق طلا

 www.varaghtala.ir

دو - 19   دو - 20

صفحه اصلی | درباره ما |  تماس با ما | لینک های مرتبط | انواع پاسپارتو | رنگ های پاسپارتو | انواع قاب های استاندارد | انواع گوشه قاب | راهنمای اندازه گیری | سوالات متداول| پاسپارتو چیست؟