صفحه اصلی

درباره ما

تماس با ما

لینک های مرتبط

انواع پاسپارتو

رنگ های پاسپارتو

انواع قابهای استاندارد

قاب های گروهی ( چیدمانی )

انواع گوشه قاب

راهنمای اندازه گیری

سوالات متداول

 

ورق طلا www.varaghtala.ir

راهنمای اندازه گیری :

 

قبل از ثبت سفارش اندازه تصویر خود را برای پاسپارتو  دو دفعه چک نمایید.

لطفا اندازه عکسی را که می خواهید در قاب قرار گیرد بطور دقیق اعلام نمایید تا ما با همان ابعاد پاسپارتو

 شما را آماده نماییم.

اگر تصویر شما دارای حاشیه است و می خواهید آن حاشیه ها نیز دیده شوند از نقطه ای اندازه گیری

 کنید که مایل هستید پس از قاب گرفتن دیده شود.

توجه !

لطفا در نظر داشته باشید؛ تمامی قاب ها لبه ای دارند تا شیشه ، پاسپارتو و اثر هنری ( عکس ) را درون خود

 نگه دارند . بنابراین آنچه که قاب می شود کمی کوچکتر از ابعاد واقعی است ( یعنی حدود 5 تا 10 میلیمتر

 از طرفین زیر قاب قرار می گیرد ).در قاب های فلزی این مقدار ممکن است کمی بیشتر باشد.

ما قسمت خارجی و داخلی پاسپارتو را دقیقا براساس اندازه ای که شما به ما اعلام می کنید آماده می نماییم.

 ابعادی را که به ما اعلام می کنید نباید با پنجره پاسپارتو ( قسمت داخلی) پاسپارتو برابر باشد.

 برای اینکه برای چسباندن اثر هنری ( عکس ) به پاسپارتو حدود 5 mm از طرفین اثر هنری ( عکس )  زیر

 پاسپارتو قرار می گیرد.

چنانچه اثر هنری ( عکس ) از لبه کاغذ شروع می شود بهتر است که از هرطرف 5 mm و جمعا 10 mm

و از طول و عرض  کار را به عنوان فضایی که زیر پاسپارتو می رود در نظر بگیرید تا بتوانید کارتان را به

 آسانی به پاسپارتو بچسبانید.

چنانچه اثر هنری ( عکس )  از لبه های کاغذ شروع نشده باشد و شما می خواهید قسمتی از حاشیه خالی

دور تصویر هم دیده شود آن اندازه ای که مدنظرتان است را اعلام نمایید.

اندازه گیری حاشیه پاسپارتو :

لطفا در نظر داشته باشید که برش داخلی و خارجی پاسپارتو براساس اندازه ای صورت می پذیرد که شما

 به ما اعلام می داردید بعنوان مثال پاسپارتو با عرض 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 سانتیمتر .

 

گروه هنری آبا روشی آسان را همانطور که در شکل زیر آمده جهت اندازه گیری به شما ارائه می نماید که می توانید

 با کپی کردن تصویر و چاپ آن ابعاد آثار خود رانوشته و برای ما ارسال نمایید.

پیش از شروع نکات زیر را مدنظر قرار دهید:

  •   یک متر نواری ، کاغذ و قلم دم دست داشته باشید.

  • همیشه اندازه های خود را برحسب mm اعلام نمایید.

  •  همانطور که اشاره شدهقسمتی از پاسپارتو در زیر قاب قرار می گیرد که این مقدار با توجه به نوع هر قاب متغیر است.

  • پیشنهاد می شود همیشه کارهای خود را دو مرتبه اندازه گیری نمایید .

  • برای تبدیل مقیاس اینچ به mm عدد بدست آمده را ضربدر 25.4 نمایید.

  • برای تبدیل cm به mm عدد بدست آمده را ضربدر 10 کنید.

  • از مترهای نواری بجای خط کش برای کارهای بزرگ استفاده نمایید.

  • اگر چندین عکس یا کار دارید هر مورد را به تنهایی و تک به تک اندازه گیری کنید.

  • چنانچه کار در داخل قاب قرار دارد برای اندازه گیری لطفا آنها را از قاب درآورده تا اندازه گیری دقیقتری داشته باشید.

مثال : اگر عکس شما دارای عرض (W1=300) و طول ( H1=200 ) میلیمتر باشد و بخواهید برای آن پاسپارتویی

 به اندازه 70mm   یعنی تمامی طرفین (70 =S1, S2,T1,B1 ) سفارش دهید به شکل زیر محاسبه می شود :

 

 (W1=300)عرض اثر هنری ( عکس )  

  ( H1=200 )طول اثر هنری ( عکس )

 ( S1 = 70 mm )سمت چپ پاسپارتو

( S2 = 70 mm ) سمت راست پاسپارتو

( T1 =  70 mm )سمت بالای پاسپارتو

( B1 =  70 mm ) سمت پایین پاسپارتو

 ( D = 70 mm ) فاصله ای که برای چسباندن کار به پاسپارتواز طول و عرض عکس کسر می شود

( A )عرض پاسپارتو  

( B ) طول پاسپارتو  

 

( A ) = H1- D +B1 + T1 = 200 - 10+70+70 = 330 mm

 

( B ) = W1- D +S1 + S2 = 300 - 10+70+70 = 430 mm

 

توجه :

طول و عرض پاسپارتو ( 330 * 430)  میلیمتر می شود که چیزی حدود   5mm ازطرفین پاسپارتودر زیر قاب قرار می گیرد.

صفحه اصلی | درباره ما |  تماس با ما | لینک های مرتبط | انواع پاسپارتو | رنگ های پاسپارتو | انواع قاب های استاندارد | انواع گوشه قاب | راهنمای اندازه گیری | سوالات متداول| پاسپارتو چیست؟