موسسه فرهنگی هنری نظاره گران صور خیال

دفترچه های طلا قابل استفاده:

         کلیه هنرمندان

         دکوراتورها

         سالن های زیبایی

امکان استفاده بر روی کلیه سطوح

ابعاد استاندارد :  mm 80   mm 80  

صخامت : بین 0.2 تا 0.4 میکرون

هردفترچه شامل 25 برگ می باشد.

عیار دفترچه ها : از 12 الی 24

 

صفحه اصلی | تماس با ما| www.paspartu.ir