صفحه اصلی

درباره ما

تماس با ما

لینک های مرتبط

انواع پاسپارتو

رنگ های پاسپارتو

انواع قابهای استاندارد

انواع گوشه قاب

راهنمای اندازه گیری

سوالات متداول

لیست قیمت پاسپارتو

  • پاسپارتوها تماما با استفاده از مقواهای هلندی تهیه می شوند.

  • ارائه پاسپارتو در رنگ های متنوع .

 

 

پاسپارتو تک - مقوا ماکت هلندی

طول+عرض*

قیمت - تومان

طول+عرض*

قیمت - تومان

طول+عرض*

قیمت - تومان

طول+عرض*

قیمت - تومان

30

7800

32.5

7800

35

7800

37.5

7800

40

7800

42.5

9100

45

9750

47.5

9750

50

10400

52.5

10400

55

10400

57.5

10400

60

10400

62.5

11050

65

11050

67.5

11050

70

11700

72.5

11700

75

13000

77.5

13650

80

14300

82.5

15600

85

16250

87.5

16900

90

17550

92.5

18200

95

18200

97.5

18850

100

18850

102.5

19500

105

20150

107.5

20150

110

21450

112.5

21450

115

22100

117.5

22100

120

23400

122.5

23400

125

23400

127.5

24050

130

24700

132.5

26000

135

26000

137.5

26000

140

26650

142.5

26650

145

26650

147.5

26650

150

27300

152.5

27300

155

27300

157.5

27300

160

27300

162.5

27300

165

27950

167.5

27950

170

27300

172.5

27300

175

28600

177.5

28600

180

29900

182.5

29900

185

29900

187.5

29900

190

29900

192.5

29900

195

29900

197.5

29900

200

33000

202.5

33000

205

33000

207.5

33000

طول+عرض*

یکطرف طول + یکطرف عرض پاسپارتو برحسب سانتیمتر .

بعنوان مثال : ابعاد عکس یا کار شما 30 *40 سانتیمتر است و شما پاسپارتویی با عرض 7 سانتیمتر می خواهید : عرض پاسپارتو می شود : 7 + 30 + 7 = 44 سانتیمتر

           طول پاسپارتو می شود : 7 + 40 + 7 = 54 سانتیمتر

برای استفاده از جدول عرض (44) را با (54) سانتیمتر جمع می کنیم می شود : 44+54 = 98 قیمت آن 14500 تومان است.

پاسپارتو دوبل با یک رنگ قیمت 15 درصد افزایش می یابد.

پاسپارتو دوبل با دورنگ مقوای هلندی متفاوت قیمت 70 درصد افزایش می یابد.

پاسپارتو سوبل با سه رنگ مقوای هلندی قیمت 140 درصد افزایش می یابد.

 

ورق طلا www.varaghtala.ir

گروه هنری آبا ارائه دهنده خدمات پاسپارتو و قاب

2191 8850 021

6078206 0936

صفحه اصلی | درباره ما |  تماس با ما | لینک های مرتبط | انواع پاسپارتو | رنگ های پاسپارتو | انواع قاب های استاندارد | انواع گوشه قاب | راهنمای اندازه گیری | سوالات متداول| پاسپارتو چیست؟